Kwaliteit

Reobijn is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001. Dit houdt in dat de kwaliteit van alle processen en de organisatie zelf worden gewaarborgd (ISO 9001) dit geldt ook voor alle aspecten op het gebied van milieuzorg (ISO 14001). Daarnaast is Reobijn ook gecertificeerd volgens BRC (AA status).

Met regelmaat vinden interne en externe audits plaats om de processen te toetsen en te controleren.

Reobijn kent een eigen kwaliteitsdienst, welke de beschikking heeft over diverse meetapparatuur, waaronder een 3D-meetbank. De apparatuur wordt met regelmaat door de betreffende instanties gekalibreerd.

De kwaliteitsdienst is verantwoordelijk voor het vastleggen van alle productspecificaties, stelt meetrapporten op, begeleidt het zgn. PPAP proces en houdt vanzelfsprekend toezicht op de kwaliteit in de breedste zin van het woord.

Voor Reobijn is kwaliteit geen eindresultaat; het is onze doelstelling om continu te streven naar verbetering, het minimaliseren van afwijkingen in processen, het reduceren van verspillingen en het voorkomen van fouten. Dit is mogelijk door een procesmatig denken volgens ISO dat in de gehele organisatie is ingevoerd en geadopteerd.