Productontwerp

Voordelen

  • Maakbaarheid toetsen
  • Risico-analyse, FMEA
  • Productoptimalisatie

Vanaf de beginfase in een project kunt u een beroep op Reobijn doen, of het nu een idee, schets of proto-type betreft.

Al tijdens de ontwerpfase zoeken wij samen met u naar maakbare en kosteneffectieve oplossingen in constructie, grondstofkeuze, productie- en montagetechniek. Complexe vragen worden omgezet in concrete halffabricaten en eindproducten. De ondersteuning van Reobijn kan adviserend, maar ook uitvoerend zijn om het ontwerp definitief te maken en te laten voldoen aan het gestelde Programma van Eisen. Samen met u wordt beslist welk traject voor u de beste oplossing biedt.