Onze disciplines
Van A tot Z volledig ontzorgd
Producten
Producten voor diverse branches
Heeft u een vraag voor ons?
Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Disciplines

Samen met u zoeken we naar de beste oplossing

Vanaf de beginfase in een project kunt u een beroep op Reobijn doen, of het nu een idee, schets of proto-type betreft.

Al tijdens de ontwerpfase zoeken wij samen met u naar maakbare en kostenefficiënte oplossingen in constructie, grondstofkeuze, productie- en montagetechniek. Complexe vragen worden omgezet in concrete halffabricaten en eindproducten.

Wij kunnen in een vroeg stadium al adviseren wat voor uw product de beste keuzes zijn

Hoe werken wij

 
STAP 1
De eerste idee fase

Aan de basis van een toekomstig project staat uw idee over een product. Mocht dit nog geen concrete vormen hebben, dan kent Reobijn een uitgebreid netwerk van bureaus in industriële vormgeving die vanaf het begin vormgeving en functionaliteit bewaken. Reobijn bewaakt de maakbaarheid van het toekomstige product. Indien u reeds uitgebreide informatie bezit, bijvoorbeeld CAD bestanden, proto-types, dan verwerken wij deze in ons advies.

Idee
STAP 2
Eisen fase

De informatie die voortvloeit uit de vorige fase, gebruiken we om samen met u een PVE (Programma van Eisen) op te stellen. Hierin worden alle denkbare aspecten waaraan uw product dient te voldoen, benoemd. Denk hierbij aan de vormgeving, uitstraling, waar het voor gebruikt dient te worden, maar ook milieu-eisen en wettelijke voorschriften.

Eisen
STAP 3
Advies

Gebaseerd op de verzamelde informatie brengt Reobijn aan u (in elke fase) een advies uit over de meest optimale ontwerp- en productiemogelijkheden waarbij kosten, functionaliteit en design bewaakt worden. Hierbij gaan we uit van de meest efficiënte productiemogelijkheden, waarmee we uiteraard het beste resultaat kunnen behalen.

Advies
STAP 4
Concept

Op basis van de diverse eisen kunnen verschillende concepten uitgewerkt worden. Wij adviseren u hierbij onder andere over de volgende aspecten;

  • kunststoffen en mogelijke additieven (bijvoorbeeld glas- of mineraal gevulde materialen, t.b.v. UL94 rating, etc.)
  • wanddiktes, toleranties, aanspuitlocatie(s) van het product.
  • matrijsconstructie; één of meerdere caviteiten, type aanspuitsysteem
  • productiemethode (bijv. één of meercomponenten spuitgieten)

Concept
STAP 5
Verwerking

Na het definitief gekozen concept kan een mouldflow-simulatie uitgevoerd worden om de maakbaarheid van een product in combinatie met een matrijsontwerp te beoordelen. Eventueel kunnen er voorspellingen gedaan worden over product- en matrijsontwerp, productie en productkwaliteit. Om risico’s in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, wordt systematisch onderzocht welke mogelijke problemen zich kunnen voordoen, hiertoe wordt de FMEA methode (potential Failure Mode and Effects Analysis) toegepast.  

Verwerking
STAP 6
Prototype

Gedurende de diverse fases binnen een project bestaat de mogelijkheid tot aanmaak van prototypen volgens uiteenlopende methoden. U heeft de mogelijkheid een 3D model visueel te beoordelen, eventueel de passing en interfacing met andere componenten te controleren of zelfs de functionaliteit hiervan te testen. Indien er een designfreeze overeengekomen is, kan daadwerkelijk overgegaan worden op de aanmaak van proefmatrijzen of productiematrijzen. Reobijn bezit een uitgebreid netwerk van matrijzenbouwers en begeleidt het gehele traject: vanaf de beoordeling van de matrijstekening tot en met de overdracht en vrijgave van de matrijzen aan onze productieafdeling. Het project wordt afgesloten middels een formele vrijgave van het product.

Prototype